Agencja pracy

Na mojej działce stoi słup energetyczny, co teraz?

Przepisy o służebności przesyłu wprowadzone w 2008 roku stały się narzędziem umożliwiającym właścicielom nieruchomości, przez które przechodzą linie przesyłowe, dochodzenie odszkodowań w postaci wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości za ostatnie 10 lat.

Służebność przesyłu – słupy i linie energetyczne.

Wynagrodzenie za słupy oraz linie energetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne , gazowe (PGNiG), które przechodzą przez Twoją nieruchomość a nie należą do Ciebie, z których korzysta Przedsiębiorstwo Przesyłowe (takie jak: Energa, Enea, PGE, Tauron, Enion), należą Ci się pieniądze.

Szczegóły na stronie: www.sluzebnoscprzesylu.eu