Usługi kadrowo-płacowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Rembiałkowski Sp. Z o.o. zapewnia kompleksową, profesjonalną obsługę kadrowo – płacową, co odciąży Państwa z tego obowiązku i przyczyni się do poczucia pewności, iż spoczywający na firmie obowiązek jest wykonywany z najwyższą starannością i zgodnie ze zmieniającymi się przepisami. To komfort na jaki warto sobie pozwolić.
W ofercie kancelarii:
Rozliczanie umów: o pracę, o dzieło, zleceń, z prawami autorskimi i kontraktów menadżerskich.
Przygotowywanie list płac oraz kartotek wynagrodzeń w oparciu o dostarczone przez klienta informacje
Rozliczenia wynagrodzenia za nadgodziny, wynagrodzeń chorobowych, premii lub innych świadczeń w oparciu o informacje dostarczone przez klienta.
Przygotowywanie obowiązkowych deklaracji podatkowych dotyczących rozliczenia pobranych zaliczek na podatek dochodowy, a na zakończenie każdego roku również informacje dla każdego pracownika nt. odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy.
Przygotowywanie deklaracji ZUS dotyczących pracowników, zleceniobiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
Rozliczanie obcokrajowców w zakresie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
Oraz dodatkowo:
Doradztwo w zakresie prowadzenia akt osobowych oraz ewidencji urlopów.