Zakładanie spółek w Angli

Podatki, jakie przedsiębiorca musi odprowadzać, prowadząc własną działalność w Polsce, są bardzo wysokie. Z tych powodów coraz częściej decydujemy się na zakładanie firmy za granicą. Oczywiście nie w każdym kraju prowadzenie działalności jest tak samo opłacalne.   Krajem w którym Polacy najczęściej decydują się na otworzenie działalności jest Anglia. Zakładanie spółek w Anglii ma na celu między innymi optymalizację kosztów ZUS. Dzięki temu przedsiębiorca może zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć na rozwój własnej działalności.   Podobnie jak z założeniem nowej spółki w Polsce, zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi od początku do końca. Dosłownie poprowadzimy Cię „za rękę” przez cały proces otwierania oddziału i filii. 

Cennik szczegółowy

Koszty założenia spółki Ltd oraz działalności gospodarczej – 1500 zł + vat

Opłata zawiera
1000 zł + vat (zakres podstawowy do 15 faktur miesięcznie)
• Rejestracja spółki Ltd wraz z wymaganymi opłatami dla Companies House
• Komplet wymaganych pradem dokumentów statutowych spółki
• oficjalny adres dla spółki w Anglii na cały okres obowiązywania umowy przy spółce LTD
• Rejestracja podatkowa spółki do podatku dochodowego od firm Corporation Tax
• Rejestracja spółki jako pracodawcy
• Umowa o pracę dla dyrektora (pracownika spółki)
• List od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie
• Potwierdzenie mianowania dyrektora z Companies House Obsługa księgowo płacowa Spółek Ltd i działalności gospodarczej

USŁUGI KSIĘGOWE
• Utworzenie polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, założenie niezbędnych ewidencji i kont księgowych
• Prowadzenie księgowości spółki (max 15 faktur lub rachunków/m-c)
• Przygotowanie i złożenie w urzędach Copanies House i HMRC rocznego sprawozdania finansowego spółki
• Przygotowanie i złożenie w urzędzie skarbowym HMRC rocznego zeznania podatkowego spółki
• Informacja o wysokości należnego do wpłaty podatku dochodowego Corporation Tax

USŁUGI PŁACOWE
• 1 pracownik- dyrektor
• Umowa o pracę
• List od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie
• Przygotowanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji płacowych pracodawcy do HMRC
• Informacja o wysokości należnych do wpłaty w HMRC zaliczek na podatek dochodowy i
składek ubezpieczeniowych co m-c
• Payslipy dla dyrektora wystawione co m-c
• Zapis stanu rozliczeń pracodawcy w HMRC z konta on line pracodawcy w HMRC
• P60; roczne zestawienie wynagrodzenia i potrąceń z tytułu PEYE Tax i NI Contribuions – P45 (gdy dyrektor zakończy pracę)
• Księgowanie listy płac dyrektora
• Konsultacje i doradztwo dot. zatrudnienia

Obsługa płacowa Spółki Ltd
350 zł + vat /m-c / pracownika (dodatkowy pracownicy)
• Zgłoszenie płacowe dodatkowych pracowników do HMRC(podatek dochodowy PEYE Tax i składki ubezpieczeniowe NI Contributions)
• Umowa o pracę
• List od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie
• Przygotowanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji płacowych pracodawcy do HMRC
• Informacja o wysokości należnych do wpłaty w HMRC zaliczek na podatek dochodowy i
składek ubezpieczeniowych co m-c
• Payslipy dla dyrektora wystawione co m-c
• Zapis stanu rozliczeń pracodawcy w HMRC z konta on line pracodawcy w HMRC
• P60; roczne zestawienie wynagrodzenia i potrąceń z tytułu PEYE Tax i NI Contribuions – P45 (gdy dyrektor zakończy pracę)
• Księgowanie listy płac dyrektora
• Konsultacje i doradztwo dot. zatrudnienia

kaucja zwrotna 1000 zł + VAT
Rejestracja do VAT 1500 zł + VAT

Powyżej 15 dokumentów 20 zł + VAT za każdy dodatkowy dokument
oraz 40 zł + VAT za każdą stronę dodatkowego wyciągu bankowego