Zakładanie spółek w Angli

Nasz Partner z którym współpracujemy od lat w zakresie zakładania spółek Ltd to doświadczone biuro rachunkowe w północno-zachodniej Anglii, świadczące profesjonalne usługi w zakresie m.in. rejestracji i kompleksowej obsługi spółek kapitałowych typu ‘company Ltd’ w Wlk. Brytanii, doradztwa gospodarczego, podatkowego i ubezpieczeniowego, wszelkich rozliczeń podatkowych z angielskim fiskusem, a także zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego w Wlk. Brytanii. Także posiadamy księgowość jednej z naszych spółek pracujących na tym obszarze właśnie w rękach naszego partnera.

Cennik szczegółowy

Koszty założenia spółki Ltd oraz działalności gospodarczej – 2000 zł netto + vat

Opłata zawiera:
• Rejestracja spółki Ltd wraz z wymaganymi opłatami dla Companies House
• Komplet wymaganych prawem dokumentów statutowych spółki
• oficjalny adres dla spółki w Anglii na cały okres obowiązywania umowy przy spółce LTD
• Rejestracja podatkowa spółki do podatku dochodowego od firm Corporation Tax
• Rejestracja spółki jako pracodawcy
• Umowa o pracę dla dyrektora (pracownika spółki)
• List od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie
• Potwierdzenie mianowania dyrektora z Companies House Obsługa księgowo płacowa Spółek Ltd i działalności gospodarczej

USŁUGI KSIĘGOWE 1300 zł netto + vat (zakres podstawowy do 15 faktur miesięcznie)
• Utworzenie polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, założenie niezbędnych ewidencji i kont księgowych
• Prowadzenie księgowości spółki (max 15 faktur lub rachunków/m-c)
• Przygotowanie i złożenie w urzędach Copanies House i HMRC rocznego sprawozdania finansowego spółki
• Przygotowanie i złożenie w urzędzie skarbowym HMRC rocznego zeznania podatkowego spółki
• Informacja o wysokości należnego do wpłaty podatku dochodowego Corporation Tax

USŁUGI PŁACOWE 500 zł netto/ szt dyrektora w mcu (nie zawiera pozwoleń na pracę, legalności zatrudnienia w UK)
• 1 pracownik- dyrektor
• Umowa o pracę
• List od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie
• Przygotowanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji płacowych pracodawcy do HMRC
• Informacja o wysokości należnych do wpłaty w HMRC zaliczek na podatek dochodowy i
składek ubezpieczeniowych co m-c
• Payslipy dla dyrektora wystawione co m-c
• Zapis stanu rozliczeń pracodawcy w HMRC z konta on line pracodawcy w HMRC
• P60; roczne zestawienie wynagrodzenia i potrąceń z tytułu PEYE Tax i NI Contribuions – P45 (gdy dyrektor zakończy pracę)
• Księgowanie listy płac dyrektora
• Konsultacje i doradztwo dot. zatrudnienia

Obsługa płacowa Spółki Ltd 500 zł + vat /m-c / pracownika (nie zawiera pozwoleń na pracę, legalności zatrudnienia w UK)
• Zgłoszenie płacowe dodatkowych pracowników do HMRC(podatek dochodowy PEYE Tax i składki ubezpieczeniowe NI Contributions)
• Umowa o pracę
• List od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie
• Przygotowanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji płacowych pracodawcy do HMRC
• Informacja o wysokości należnych do wpłaty w HMRC zaliczek na podatek dochodowy i
składek ubezpieczeniowych co m-c
• Payslipy dla dyrektora wystawione co m-c
• Zapis stanu rozliczeń pracodawcy w HMRC z konta on line pracodawcy w HMRC
• P60; roczne zestawienie wynagrodzenia i potrąceń z tytułu PEYE Tax i NI Contribuions – P45 (gdy dyrektor zakończy pracę)
• Księgowanie listy płac dyrektora
• Konsultacje i doradztwo dot. zatrudnienia

Rejestracja do VAT 2000 zł + VAT
Rezydencja podatkowa 2000 zł netto + VAT

UWAGA! Powyżej 15 dokumentów 30 zł + VAT za każdy dodatkowy dokument
oraz 50 zł + VAT za każdą stronę dodatkowego wyciągu bankowego