Zakładanie spółek/fundacji/stowarzyszeń

Oferujemy kompleksową usługę szybkiej i skutecznej rejestracji spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym obejmujący
• Spółki jawne
• Komandytowe
• Spółki komandytowo-akcyjne
• Spółki partnerskie
• Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
• Spółki akcyjne

Doradztwo w sprawie wyboru optymalnej opcji, sporządzanie umów, rejestracje sądową oraz wymagane prawem podatkowym, załatwianie pozostałych formalności urzędowych, biznesplany. Sporządzimy dokumentację proceduralną, w tym umowy, załatwiamy ich rejestrację oraz wszystkie zgłoszenia w odpowiednich urzędach oraz sporządzamy dokumentację zgłoszeniową do ZUS-u i Państwowej Inspekcji Pracy, regulaminy pracy i wynagrodzeń odraz funduszu socjalnego.