Wynajem adresu siedziby

„Adres siedziby” jest usługą pozwalającą na zarejestrowanie firmy pod prestiżowym adresem przy zachowaniu niewielkich kosztów w stosunku do rejestrowej lokalizacji siedziby. Adres działalności ma znaczący wpływ na to co określa się „pierwszym wrażeniem”. Jest to poniekąd wizytówka firmy w relacjach z kontrahentami. Pozwala na pozytywne wyróżnienie się na tle konkurencji, ale jednocześnie nie wiąże się z wysokimi kosztami czynszu w stosunku do prestiżowej lokalizacji.   Adres siedziby to wygodne rozwiązanie zarówno dla spółek prawa handlowego, które muszą mieć adres siedziby jeszcze przed założenie dokumentów do rejestracji w KRS, jak i dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które z różnych powodów np., dbałość o oddzielenie życia prywatnego od zawodowego nie chcą wskazywać własnego miejsca zamieszkania jako miejsca prowadzenia swojej działalności.   Oferujemy atrakcyjny adres pod rejestrację siedziby firmy: ul 3 Maja 33, Sopot 81-743   W naszym biurze mogą Państwo również przeprowadzić spotkania z klientem (dysponujemy salami spotkań do wynajęcia)     Rejestrując Państwa firmę pod naszym adresem właściwe dla niej będą następujące instytucje:
• Właściwym sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Gdańsk
• Właściwym urzędem skarbowym jest Urząd Skarbowy w Sopocie
• Właściwym oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest ZUS Sopot
Do umowy wynajmu adresu siedziby można dodatkowo zamówić dodatkowe usługi, jak odbiór korespondencji. Dzięki czemu zawsze powiadomimy Cię o odebranej korespondencji, oraz zeskanujemy ją, jeżeli będziesz tego potrzebował.
• Przy rocznej płatności za rok z góry (z odb. Korespondencji) cena wynosi 2000PLN + VAT za rok
• Przy opłacie comiesięcznej za usługę (z odb. Korespondencji) cena wynosi 250 PLN+ VAT /m-c