Księgowość Spółek, Fundacji, Stowarzyszeń (Księgi Handlowe)

  • od PLN 550 netto/mc do 5 dokumentów miesięcznie księgowość online (przy księgowości stacjonarnej, papierowej opłata wzrasta o 30% od ceny usługi online)
    (w okresie zawieszenia PLN 250.00 netto/mc)

Księgowość Jednoosobowej działalności gospodarczej, Spółki Cywilnej, Jawnej, Partnerskiej (Książka Przychodów i Rozchodów)

  • od PLN 330 netto/mc do 10 dokumentów miesięcznie księgowość online (przy księgowości stacjonarnej, papierowej opłata wzrasta o 30% od ceny usługi online)
    (w okresie zawieszenia opłata PLN 150.00 nett/mc)
  • od PLN 220 net/ mc Księgowość Online we współpracy z mbank do 10 dokumentów

Najczęściej wybierane usługi dodatkowe

Lp. Usługa Cena
1 DN-1, DR-1, IN-1, DT-1 250,00 NETTO / SZT / nieruchomość lub Środek transportu
2 Zgłoszenie do CRBR lub Wsparcie w wysyłce SF do KRS lub pomoc w wyrobieniu klucza kwalifikowanego, wyliczanie zaliczek na PIT-8AR 300,00 NETTO / SZT
3 Zaświadczenie o zarobkach na druku innym niż z systemu placowego 80,00 NETTO / SZT
4 PCC-3, NBP, wyliczenie odsetek od pożyczek na dzień bilansowy 300,00 NETTO/ SZT
5 GUS 200,00 / SZT, Z WYŁACZENIEM GUS F-01,SP-3
6 GUS F-01, SP-3 400,00 NETTO/ SZT
7 Zgłoszenie do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów lub Wniosek o Certyfikat Rezydencji Podatkowej lub WHT 500,00 NETTO / SZT
8 BILANS ROBOCZY 400 ZŁ NETTO/OKRES
9 Wniosek kredytowy pełny (Bilans uproszczony)
Wniosek kredytowy skrócony
400 zł netto/ szt
250 zł netto / szt
10 Archiwizacja, przechowywanie 1 segregatora
Archiwizacja na serwerze 1Mb
Brakowanie/Utylizacja dokumentacji
60 zł netto/ 1 szt segregatora/rok
100 zł netto/1Mb/rok
100 netto / 1 segregator
11 Zaświadczenie o niezaleganiu, US-9, Sporządzenie VAT-R 180 ZŁ NETTO / SZT
12 ZAKŁADANIE FIRMY W CEIDG, rejestracja do PFRON, deklaracja PFRON, rejestracja OSS 500  zł netto / szt
13 ZAKŁADANIE RACHUNKU DARMOWEGO RACHUNKU BANKOWEGO w mBank 0,00 ZŁ PRZEZ MIN 2 LATA DLA KLIENTA PROCEDOWANIE KREDYTOW, LEASINGÓW W mBank.

Usługi Płacowe

Lp. Usługa Cena
1 UM. O PRACĘ 80 ZŁ NETTO/OS/MC
2 UM. ZLECENIE 70 ZŁ NETTO/OS/MC
3 UM. DZIEŁO 60 ZŁ NETTO/OS/MC
4 OPIEKA AKTA OSOBOWE 20 ZŁ NETTO/OS/AKT/MC
5 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) 50 ZŁ NETTO /OS/MC
6 RIA
RP7
600 ZŁ NETTO / OS
WYCENA INDYWIDUALNA, NIE MNIEJ NIŻ 800
7 ZUS właściciela JDG, udziałowca spółki; kontrakt managerski itp. 350,00 netto / os/mc
8. Pisma komornicze 150 ZŁ NETTO / szt

Agencja Pracy

Lp. Usługa Cena
1 ZEZWOLENIE NA POBYT I PRACĘ OBCOKRAJOWCA 2800 ZŁ NETTO/OS
2 ZEZWOLENIE NA PRACĘ 1200 ZŁ NETTO/ OS
3 OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA PRACY 800 ZŁ NETTO/ OS
4 Wynajem Pracowników od 50 zł netto/roboczogodzinę

Usługi Doradcze

Lp. Usługa Cena
1 INTERPRETACJA/ OPINIA PODATKOWA OD 2000,00 PLN NETTO PLUS OPŁATY SKARBOWE
2 ZAKUP GOTOWEJ SPÓŁKI, ZAŁOŻENIE SPÓŁKI 3000, 00 PLN NETTO
3 LIKWIDACJA SPÓŁKI OD 5000 NETTO
4 ZGŁOSZENIE ZMIAN PRZEZ PRS, KRS24 700 ZŁ NETTO PLUS OPŁATY SĄDOWE
5 ANALIZA POLSKI ŁAD/ANALIZA ESTOŃSKI CIT
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
600 ZŁ NETTO
od 1000 ZŁ NETTO
6 DORADZTWO PODATKOWE JACEK REMBIAŁKOWSKI 600 NETTO/H
7 KONSULTACJE PODATKOWE SPOTKANIE 360 NETTO/H

Usługi Biurowe

Lp. Usługa Cena
1 Adres siedziby 300 zł netto/ miesięcznie lub 2500 zł netto / rok z góry
2 Skanowanie korespondencji10  10 zł netto/ szt. (przy usłudze adresu siedziby)
3 Wysyłka listu poleconego krajowego
Wysyłka listu poleconego zagranicznego
do 350g 35 zl netto/szt (przy usłudze adresu siedziby)
do 350g 100 zł netto/szt (przy usłudze adresu siedziby)
4 Wystawienie faktury, noty księgowej, delegacji na zlecenie klienta 80 zł netto / szt.
5 Wysyłka nieodebranych segregatorów z dokumentacją klienta po zakończonym okresie sprawozdawczym za pobraniem na koszt odbiorcy zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej na adres siedziby klienta plus 150 zł netto kosztów manipulacyjnych/szt
6 Ubezpieczenie – Koszty leczenia dla obywateli z Europy Wschodniej (Ukraina, Białoruś, Rosja, Mołdawia), Suma ubezpieczenia zgodna z ustawą 30 000 euro 400 zł /rok
7 Pakiet medyczny Medicover – zgodnie z cennikiem np. pakiet Zdrowie 200,00 zł netto/os/mc, Pakiet Zdrowie Rodzinny 300,00 zł netto/mc

Rozliczenia Roczne

Lp. Usługa Cena (netto)
1 rozliczenie najmu prywatnego – PIT-28, PIT-36,  rozliczenie działalności gospodarczej – PIT-28, PIT-36, PIT-36L*, rozliczenie ZUS roczne składek 350,00 zł
2 Rocznego rozliczenia składek ZUS– Klient zewnętrzny/były klient(nie obsługiwany za mc 04 –  350 netto/os– Klient nie będący na obsłudze cały rok lub od początku działalności – 250 zł netto/os– Klient zawieszony lub dodatkowa podstawa nie obejmująca naszej współpracy -250 zł netto/os– Klient aktywny 150 zł netto/os- Wysłanie wniosku RZS-R 350zł netto/os
350,00 zł
250,00 zł

250,00 zł

150,00 zł
350,00 zł
3 rozliczenie indywidualne – jedno źródło dochodu (PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-37, PIT-36)* 100,00 zł
4 każdy dodatkowe źródło dochodów ( PIT-11, PIT-40A/11A) 30,00 zł
5 rozliczenie wspólnie z małżonkiem – PIT-37, PIT-36 150,00 zł
6 odliczenia (Internet, dzieci, krew, rehabilitacja, ulga termoizolacyjna) GRATIS !
7 – rozliczenie akcji, obligacji, krypto waluty, zyski ze spółki kapitałowej (PIT-8C)  PIT-38*
– rozliczenie dochodów z zagranicy– jedno źródło dochodów (PIT-36)*
– rozliczenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości (PIT-39) – za rozliczenie 1 szt. sprzedaży*
350,00 zł
8 rozliczenie DSF-1, deklaracje SD 350,00 zł
9 rozliczenie roczne IFT-1R, IFT-2R, CIT-6R, CIT-10, PIT-8AR, CIT-TP (obejmuje 1 źródło dochodu) 250,00 zł
10 *każde dodatkowe źródło dochodów 80,00 zł

Fotowoltaika

Lp. Usługa Cena
1 MONTAŻ, DOKUMENTACJA wycena indywidualna


Polecenie

Lp. Usługa Cena
1 Opinia na Trojmiasto.pl przez 3 mce 10% obniżki za usługę.

WNIOSKI

Lp. Usługa Cena
1 Zwolnienie – ZUS 600 zł netto + VAT / os lub firmy
2 Świadczenie postojowe 600 zł neto +VAT / os
3 Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek / os lub firmy 800 zł netto + VAT / os lub firmy
4 Inne wnioski 800 zł netto + VAT / os lub firmy
5 Wniosek o pożyczkę 800 zł netto + VAT / os lub firmy
6 PFR – weryfikacja warunków i przesłanie danych do wniosków 800 zł netto/ szt (opłata nie obejmuje złożenia wniosku)

Opłaty dodatkowe – związane z wykonywaniem umowy

Lp. Usługa Cena
1 KOREKTA JPKV ewidencja / deklaracja
KOREKTA wyniku podatkowego po jego podaniu
50% usługi księgowej
2 KOREKTA DRA (podstawa do składki zdrowotnej)
KOREKTA DRA (pozostałe składniki)
350 zł netto
50% nie mniej niż 250 zł netto
3 DOSTARCZENIE DOKUMENTACJI PO TERMINIE
Ręczne wprowadzanie wyciągów bankowych
Metoda kasowa VAT, VAT marża (turystyka), Estoński CIT,
skanowanie do SaldeoSmart dokumentacji klienta za niego
100% usługi księgowej/płacowej lub 15 zł netto/dok w usłudze online
dopłata 30% usługi księgowej
dopłata 20% usługi księgowej
dopłata 20% usługi księgowej
4 INDYWIDUALNE RAPORTY KSIEGOWE WYCENA INDYWIDUALNA USTALANA PRZY UMOWIE
5 ROCZNE BILANSE 100% usługi księgowej nie mniej niż 1300 zł netto/rok
6 OBSŁUGA PŁATNOŚCI W BANKU wycena indywidualna, nie mniej niż 1000 zł netto, do 50 płatności.